Opravdu česká okna
Menu
Zákaznický servis
Praktický rádce

Jak seřídit plastová okna?

Bývaly doby, kdy se okna nemusela seřizovat. V okamžiku, kdy nešla zavřít, nebo bylo škvírou vidět, se vzal hoblík, rašple nebo tmel. V té době se taky topilo skoro zadarmo a tak to nebyl žádný problém.

V dnešní době chceme, aby plastové okno nejen perfektně těsnilo, ale aby dlouhou životností navrátilo vstupní náklady ze vzniklých úspor. Z obou důvodů okna pravidelně seřizujeme.

Seřizovat? Jsou snad plastová okna nekvalitní?

PVC se jako materiál na výrobu oken využívá ze tří důvodů: dostupnost, izolační schopnosti, 100% recyklovatelnost. Protiváhou je fakt, že vlivem rozdílů teplot mírně mění tvar a při otevírání okenního křídla dokořán se vyvěšuje z pantů. Proto je ho v rámci údržby potřeba občas seřídit.

Seřizování oken krok za krokem

Potřebují okna seřídit? Jak to poznáte?

Plastové okno by mělo sedět v rámu bez toho, aby dřelo kterýmkoliv okrajem, a při plném otočení klikou by mělo být dostatečně přitištěné k těsnění. Ještě než k případnému drhnutí dojde, je potřeba, nejlépe každý rok, provést krátkou kontrolu tužkou a samolepícími papírky.

Otevřete okno dokořán a na straně vzdálené od pantů přilepte papírovou samolepku na dolní a horní vodorovnou hranu rámu tak, aby při zavření okna přečnívala do místnosti jako záložka z knížky. Dvě samolepky nalepte na svislou hranu rámu, jednu dole a jednu nahoře. Okno zavřete.

Pečlivým obtažením tužkou kolem okraje zavřeného okna a pomocí obyčejného kancelářského pravítka zjistíte, jestli je okenní křídlo ve správné svislé poloze, a jestli není vyvěšené šikmo. Oba páry papírků by měly ukazovat na milimetr stejný rozměr.

Správný přítlak okna k rámu zjistíte při zavírání klikou - zavřené okno by se nemělo pohnout ani o vlásek, když za kliku (s citem) zataháte.

Kde se plastová okna seřizují?

Veškeré seřízení plastového okna probíhá v dolním pantu kování, v horních nůžkách kování a na čepu, který vystupuje ze svislé hrany otevřeného okenního křídla. Potřebujete imbusový klíč správné velikosti a stranový klíč na zmíněný čep.

Seřízení vyvěšeného okna

Dokořán otevřené plastové okno se vlivem hmotnosti zasklení má tendenci vyvěsit, takže svislé hrany okna a rámu přestanou být rovnoběžné.

Přiblížit nebo oddálit dolní roh okenního křídla od dolního pantu o 2 mm lze pootočením imbusu na spodní hraně okenního křídla v blízkosti pantu.

Přiblížit nebo oddálit horní roh okenního křídla od horního pantu v rozmezí -1,5 až +2,5 mm lze pootočením imbusu na nůžkách okenního křídla. Sledujte, jak se pozice zavřeného okna mění vůči ryskám na přilepených papírcích, až dosáhnete rovnoběžnosti okenního křídla s rámem.

Zvednutí celého okenního křídla

Pootočením imbusu na dolní hraně okenního křídla v blízkosti dolního okenního pantu lze polohu okna v rámu zvýšit nebo snížit o tři, respektive dva milimetry. K tomu přistoupíme tehdy, když na dvou papírcích na svislé hraně rámu naměříme stejnou vzdálenost, ale na papírcích na dolní a horní hraně rozdílnou.

Seřízení přítlaku okna

Pokud má okno dobře těsnit, ale zároveň má jít snadno zavřít, je nutné správné nastavení přítlaku. Toho docílíme pootočením excentrického čepu na svislé hraně okenního křídla. Všimněte si, jak se jeho hrana přibližuje a oddaluje od vnější hrany okna. Kolik prostoru pootočený čep vymezí v kovovém protikusu na rámu, tak silný nebo slabý bude přítlak.

Při seřizování oken je vhodné provést i základní údržbu, zbavit rám a těsnění prachu, promazat kovové části vhodným olejem. O tom se dočtete ve speciálním článku.