Opravdu česká okna
Menu
Služby
Montáž oken a dveří PRAMOS

Montáž oken a dveří PRAMOS

Školení a spolehliví montéři

Montáže oken provádí výhradně odborní pracovníci společnosti PRAMOS nebo prověřené externí montážní firmy. Vysokou odbornost zajišťujeme prováděním periodických školení, kde jsou seznamováni se všemi dostupnými novinkami a trendy v oblasti otvorových výplní. Při montáži klademe maximální důraz nejen na kvalitu provedených prací, ale také na zajištění bezpečnosti našich pracovníků a celkové bezpečnosti důležité zejména u staveb větších rozsahů.

Provedení úklidu, odvoz odpadu

Po ukončení veškerých prací provedeme hrubý úklid prostor, ve kterých byly montážní práce prováděny. Všechny naše montážní skupiny jsou vybaveny potřebným nářadím včetně průmyslových vysavačů. Pokud je to smluvně požadováno, zajišťujeme také odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při demontáži a montáži oken, popřípadě také jeho vhodné skladování na vlastní stavbě. Veškeré tyto práce zajišťujeme pomocí oprávněné firmy s maximálním ohledem na životní prostředí.

Předání díla zákazníkovi nebo investorovi

Po ukončení všech prací je zákazníkovi předáno dílo společně s návodem na obsluhu a konečnou fakturou. Pokud vzácně dojde ke zjištění nedostatků, jsou odstraněny v nejkratším možném termínu.

Soubory ke stažení: