Zákaznická linka 800 100 111
Nezávazná poptávka
Menu
Domů Hledat
Domů Hledat

Výpočet tepelných ztrát

VYSVĚTLENÍ POJMŮ
publikováno 27. 06. 2022
Výpočet tepelných ztrát

Jedním z důležitých údajů, které byste měli o svém domě vědět, jsou tepelné ztráty. O důležitý parametr se jedná především ve chvíli, kdy byste chtěli žádat o dotaci Nová zelená úsporám nebo kdybyste chtěli svůj dům prodat. Co přesně tepelné ztráty znamenají a jak je vypočítat?

Co jsou tepelné ztráty? 

Tepelné ztráty v domě představují tepelnou ztrátu na vytápění. Představuje tedy množství tepelné energie, které za určitý časový úsek unikne z domu ven, přičemž teplo může z domu unikat různými cestami, především ale stěnami, okny, střechou či větráním. 

Hodnota tepelné ztráty se vztahuje vždy k určité teplotě – v letních a zimních dnech se tedy bude lišit. Pro výpočet se používá velmi silný chlad -  České republice to bývá -15 °C. Ve městech a teplejších oblastech se pro výpočty používá teplota -12°C, v horských regionech -18°C.

Jak se tepelné ztráty počítají?

Při volbě té pravé metody pro výpočet tepelných ztrát záleží na tom, z jakého důvodu potřebujete znáte tepelnou ztrátu a jak přesný údaj vyžadujete.

Obálková metoda

Nejjednodušší způsob představuje takzvaná obálková metoda. Pojem obálka označuje podlahu, střechu a stěny. Jedná se sice pouze o orientační metodu, ale pro vaši představu je dostačující.  Abyste tímto způsobem mohli tepelnou ztrátu vypočítat, potřebujete nejdříve o obálce zjistit základní informace - z jakých materiálů jsou vyrobeny stěny, jaká je izolace nebo jaká je tloušťka. Obálku domu také musíte změřit. Když znáte tyto údaje, můžete využít online kalkulačky, které tento výpočet umožňují.

Když jsou potřeba přesnější výpočty

Vypočítání tepelných ztrát není jednoduché. Proto pokud nejste vyloženě technický typ, je vhodné kontaktovat specialisty, kteří vám dodají přesný výpočet.

Cítíte se jistí a stačíte na výpočet sami? V tom případě se neobejdete bez několika rovnic dle typu tepelné ztráty, které se pro celkovou hodnotu musí na závěr sečíst. Jedná se o tepelné ztráty pro prostup, tepelné mosty a větrání.

Tepelná ztráta prostupem (Qp)

  • Důležité údaje: A = plocha konstrukce v m2, b = součinitel vlivu exteriéru, qai = teplota interiéru (pro obytné budovy +21°C, qae = teplota exteriéru (většinou -15°C)
  • Rovnice: Qp = Σ(U * A * b) * (qai - qae) [W]

Tepelná ztráta tepelnými mosty (Qpm)

  • Tepelný most je místo, kterým které odvádí víc tepla, než je žádoucí jev.
  • Důležité údaje: y [W/(m.K)] = lineární tepelný most a l jeho délka, c [W/K] = bodový tepelný most, ΣA = součet všech ploch ochlazovacích konstrukcí
  • Rovnice: Qpm = Σ(y * l) * (qai - qae) + Σc * (qai - qae) [W]

Tepelná ztráta větráním (Qvv)

  • Důležité údaje: cvz = měrné teplo vzduchu (cca 1250 J/(m3K), n =násobnost výměny vzduchu (obvykle kolem 0,5 1/hod.), V = objem místnosti nebo budovy, 3600 = převod z hodin na vteřiny
  • Rovnice: Qvv = cvz * n * V / 3600 * (qai - qae) [W]

Aby byly tepelné ztráty co nejmenší

Co můžete udělat proto, abyste své tepelné ztráty snížily, nebo abyste jim předešli? Ideálním řešením jsou nová, kvalitní okna. Okna jsou totiž nejslabším místem obálky domu, a tak jejich výměna dokáže udělat divy. Dále je možné zlepšit izolace stěn, podlahy a střechy nebo si nechat zasklít balkon.

Cena přímo na míru Zadejte si nezávaznou poptávku
Nezávazná poptávka
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice © PRAMOS, a.s. 2014 - 2022, všechna práva vyhrazena