Plastové dveře

Plastové dveře - profilové systémy

Hlavní vchodové dveře

Vchodové dveře HORIZONT PS penta#galerie4Profilový systém je základní konstrukční prvek jak oken, tak i dveří. Prvek, který také dveřím dává charakteristický tvar i rozměry. Pro jejich výrobu je použita dveřní část profilového systému HORIZONT PS penta v pětikomorovém provedení, se stejnou stavební šířkou, stejným tvarem i základními rozměry jako je tomu u oken.
To dává možnost konstrukčně spojit okna se dveřmi při zachování stejného vzhledu obou prvků.

Robustnější konstrukce umožňuje osazení rámů a křídel dveří výztuhou s větší pevností, která zaručí hotovým dveřím požadovanou pevnost a tuhost. Na obrázcích je znázorněn řez dveřní sestavy HORIZONT PS penta společně s následným popisem.

Pětikomorová konstrukce opět zaručuje vynikající tepelně izolační vlastnosti a to i u dveřního profilu, který je vyztužen robustní výztuhou.

Zadat poptávkuRámová dveřní sestava tak dosahuje hodnoty Uf = 1,24 W/m2.K. U dveří je celkový součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/m2.K při použití základní dveřní výplně s šířkou 24 mm, při použití 40 mm výplní nebo při skládaných výplních s trojsklem či zasklením HEAT MIRROR lze dosáhnout prostupu tepla celých dveří UD od 0,95 do 0,87 W/m2.K.
 
U dveří je standardně použito hliníkového prahu s přerušeným tepelným mostem, který zaručuje požadovanou tuhost a výrazně omezuje prostup tepla v tomto kritickém bodě kompletních dveří.

Profil prahu umožňuje montáž 3 cm pod úroveň konečné podlahy. V případě nutnosti montáže na čistou výšku podlahy lze použít práh v nízkém provedení, který se ukotví za pomocí vrutů do podlahy.

Vedlejší vchodové dveře - balkónové dveře s oboustrannou klikou

Vedlejší vchodové dveře HORIZONT PS penta plus#galerie5Jako alternativní variantu pro boční vchodové dveře nebo zadní vchod lze použít profil HORIZONT PS penta plus v provedení pro balkónové dveře. Tento profil není tak robustní jako profil pro hlavní vchodové dveře, umožňuje ale montáž oboustranné kliky a zámkové vložky se štítkem a tím i bezpečné uzavření těchto dveří.

Pro vyztužení je použita rovněž uzavřená výztuha a to 40x40x2 mm. Parametry tohoto profilu jsou díky sedmikomorovému provedení srovnatelné s okenním profilem.

Zadat poptávku

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

Tvorba webových stránek - VIKTORIN Computers