Hliníková okna

Hliníková okna - sklo

Pro zasklení používaná v hliníkových oknech platí v podstatě stejné parametry jako u plastových oken. Jednotlivá skla a vyplnění meziprostoru určují specifické vlastnosti celé výplně tepelně izolační a akustické.

Dvojsklo

Standardním izolačním dvojsklem, které je dnes používáno v oknech PRAMOS, je sklo s koeficientem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K.
Této velmi dobré hodnoty je dosaženo za pomoci tenké a neviditelné vrstvy ušlechtilého kovu na jednom ze skel, odrážející teplo zpět do místnosti.
Efekt je pak ještě vylepšen naplněním meziprostoru vzácným plynem s nízkou tepelnou vodivostí, nejčastěji argonem.

Trojsklo

Trojskla jsou v současnosti používána hlavně u nízkoenergetických a pasívních domů, ale svoje místo si nacházejí i u řady dalších projektů.
Trojskla nabízí možnost dosažení prostupu tepla až Ug = 0,6 W/m2K.
Další vlastností trojskel je také zvýšení minimální povrchové teploty, což výrazně snižuje riziko tvorby kondenzátu.

Dvojskla s folií Heat Mirror

Heat mirror je fólie pokrytá nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý resp. čtyřvrstvý systém se dvěma resp. třemi oddělenými komorami (analogie trojskla resp. čtyřskla) ovšem s hmotností dvojskla.
Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější.
Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách, ale je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření.
U tohoto zasklení lze dosáhnout prostupu tepla až Ug = 0,3 W/m2K.

Pokud tedy potřebujete dokonalou izolaci, lze i v tomto případě nabídnout hliníkové okno s celkovým prostupem Uw pod 0,80 W/m2K. To vše při zachování váhy křídla zaskleného dvojsklem.

Bezpečnostní zasklení

V případě lepeného bezpečnostního skla Connex se spojují dvě nebo více skleněných tabulí pomocí fólií, takže sklo drží v rámu stále pohromadě.
Složení je shodně jako u zasklení pro plastová okna.

Protisluneční skla

Tato skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru a snižují tak zátěž klimatizace. Šetří energii a aktivně tak přispívají ke zlepšování životního prostředí.

Tvorba webových stránek - VIKTORIN Computers