Opravdu česká okna
Menu
Služby
Zaměření projektu

Zaměření projektu

Konzultace, návrh technického řešení, cenová nabídka

Po převzetí a upřesnění požadavků co do technické specifikace, termínů a ekonomických parametrů zakázky Vám naši odborní pracovníci vyhotoví cenovou nabídku, ve které jsou obsaženy veškeré potřebné podklady pro Vaše další rozhodování.

Vlastní zaměření

Pokud budete spokojeni s parametry cenové nabídky, provedou naši pracovníci přesné zaměření oken. Veškeré případné změny jsou zohledněny v návrzích technického řešení, které slouží jako podklad pro vlastní smlouvu. Vše se děje za přímé asistence zákazníka či investora, který tak má stále přehled o stavu své potenciální zakázky.

Podpis smlouvy o dílo

Na základě všech upřesněných požadavků se podepisuje smlouva o dílo se zákazníkem. Smlouva obsahuje přesný návrh konstrukčního řešení, rozsah objednaných výrobků a prací, obecné dodací podmínky, dohodnutý způsob platby a financování.